Historie

Kort na de oorlog had men behoefte aan toneel en muziek, maar er was gebrek aan accommodatie.
In Winterswijk had men toen alleen het feestgebouw, het toenmalig Cultureel Centrum, maar dat was echter ongeschikt voor toneel. Ten eerste omdat het geen amfitheater was, zodat de laatste rijen het slecht konden zien, ten tweede waren er geen goed geoutilleerde kleedkamers en ten derde waren er geen vaste stoelen.
historie1
De vraag naar een andere accommodatie werd steeds groter. Omdat een schouwburg financieel niet mogelijk was, kwam men op het idee een openluchttheater op te richten. Die kosten zouden lang niet zoveel bedragen, omdat er niet te veel materiaal voor nodig was.
geëgaliseerd
In juli 1947 werd De Stichting ter exploitatie van het openluchttheater De Huininkmaat goedgekeurd door de gemeenteraad. Twee jaar na dato begon men in februari 1949 met de inrichting van het openluchttheater De Huininkmaat. In 1957 werden er geen theatervoorstellingen meer opgevoerd en de gemeente heeft
de opstallen van de stichting overgenomen. Daarna is er niets met het theater gebeurd totdat eind jaren 50 de Culturele Raad werd opgericht. Op initiatief van deze raad vonden er weer verschillende activiteiten plaats, zoals gezamenlijke muziekuitvoeringen en later in het begin van de jaren 60 werden er ook weer toneelstukken opgevoerd. Nadat in 1966 door een cycloon het feest-gebouw werd verwoest kwam er toch een schouwburg. Hierdoor werd het voor het openluchttheater moeilijker om te blijven bestaan. In 1980, tijdens een vergadering van de Culturele Raad, blijkt dat het al jaren onmogelijk is om het theater optimaal te benuttenen langzamerhand is het theater overwoekerd door onkruid totdat er in 2004 niets meer van over is.Eind 2004 is er door Ineke van der Lans, Ank Govers en Veronie Snijder een verzoek bij de gemeente Winterswijk ingediend, om via het Burgerinitiatief geld te genereren zodat er een begin gemaakt kon worden om dit open-luchttheater weer in ere te herstellen. In 2006 is er, o.a. door de toekenning van de Burgercheque, een nieuwe Stichting Openluchttheater Huininkmaat opgericht.Tribune bouw
Op 24 juni 2007 wordt de Dag van het Park in de Huininkmaat gehouden. Het theater is voor de eerste keer weer in gebruik, alleen er staan dan nog geen banken. In oktober 2007 worden 350 zitplaatsen gerealiseerd. In 2009 is een begin gemaakt met de verbouwing van het kleedhuisje in samenwerking met de Scouting. Uiteindelijk is op 20 september 2009 met vrij entree en plaatselijk talent en streekhapjes en drankjes het theater feestelijk in gebruik genomen en geopend door wethouder van Nijkerken.
In 2015 kon er een podiumtent worden aangeschaft dankzij een bijdrage uit het Cultuurfonds van de Rabobank. Hiervoor was het noodzakelijk om het podium te vergroten. Daardoor kunnen de voorstellingen nog dichter bij het publiek worden gehouden. Deze uitbreiding werd mogelijk dankzij een bijdrage van het Henk van Ommen Fonds. Een jaar later kregen wij de beschikking over een eigen “keet” die dienst doet als opslag/catering/vergaderruimte. Op 12 mei 2016 werd de keet geplaatst. Dit werd mogelijk gemaakt door Bouwbedrijf Koopmans, Rouwmaat Groep, Obbink en Gemeente Winterswijk.